Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

ONDERNEMEN IN DE HORECA

ISBN: 

978-90-78715-993

 

NIET LEVERBAAR

INITIATIEF: HORECA VORMING VLAANDEREN & MJPUBLISHING
REALISATIE: UITGEVERIJ MJPUBLISHING
Uitgave afgewerkt met boorgaten, licht gelijmd in de rug.

7 modules, ingestoken in een speciaal ontworpen luxe “Ondernemen in de Horeca” ringmap.

Formaat: 21 cm x 29,7 cm, 376 blz. full color

45,00 €

Inhoud:

Dit handboek ‘Ondernemen in de horeca’ geeft inzicht in de vele uitdagingen die gekoppeld zijn aan het organiseren en beheren van een horecaonderneming. Binnen het Convenant Onderwijs-Horeca hebben de sector, de hotelscholen en de scholen met de opleiding Grootkeuken de handen in elkaar geslagen om dit handboek te realiseren, waarbij inzicht in ondernemerschap wordt opgebouwd vanuit verschillende horecacontexten.

De opbouw van het handboek is gekoppeld aan de lessen Bedrijfsbeheer en Toegepaste Economie in de derde graad. Dankzij de inbreng van verschillende leerkrachten uit verschillende scholen is de inhoud van dit werkboek maximaal afgestemd op de leerplannen en lesinhouden van deze vakken. Dit handboek is daarmee dè leidraad voor ondernemen in de horeca.

Tegelijkertijd willen we met dit handboek elke starter een denkkader bieden om zich goed voor te bereiden en de juiste keuzes te maken. Een starter met een sterk ondernemingsplan kan banken en investeerders wel overtuigen. Stapsgewijs komen alle elementen aan bod om een sterk ondernemingsplan te maken.

 

Docenten:

Via het leerplatform van Horeca Vorming Vlaanderen kunnen docenten toegang krijgen tot ondersteunend leermateriaal, zoals oefeningen, filmmateriaal, gratis extra inhoudelijke uitdieping van horeca gerelateerd thema’s uitgewerkt door Horeca (Vorming) Vlaanderen.

Info: vormingvlaanderen@horeca.be

 

Didactische structuur: 

‘Ondernemen in de Horeca’ omvat 7 modules. Deze modules zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar en worden allemaal gebundeld in één ringmap.

Module 1: Opstart, SWOT, profiel ondernemer, concept, vorm

Module 2: De marketinginstrumenten

Module 3: Personeel

Module 4: Kostprijsberekening

Module 5: Prijsbepaling, prijszetting en omzet

Module 6: Financieel plan

Module 7: Wetgeving – reglementeringen, Vergunningen, Verzekeringen, Aankoopproces - betalingsdocumenten

U kan dit boek bestellen door voorafbetaling van de verkoopprijs en de administratie/verzendkosten (België: 10,00 € – Nederland: 15 € – Andere bestemmingen op aanvraag) op rekeningnummer 733-0373263-37 / IBAN BE35 7330 3732 6337 - BICCODE KREDBEBB van mjPublishing. Vermeld steeds het ISBN nummer van het boek alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het afgedrukte adres. BTW nummer opgeven indien factuur gewenst. Het boek wordt u binnen de 5 werkdagen toegezonden.

Categorie: 

KEUKEN
ONDERNEMERSSCHAP
VOLWASSEN-AVONDONDERWIJS
ZAAL - GASTHEERSCHAP