Panier

Votre panier est vide.

Wat is hotel - 4de druk

ISBN: 

978-94-92470-270

Uitgave licht gelijmd zodat ze losbladig kan gebruikt worden (handig voor het klasseren van eigen bevindingen en nota’s), Formaat 21cm x 29,7cm, 184 blz full color.

Het smartboek is beschikbaar: deze optie is kosteloos bij aankoop van het gedrukte boek. Je dient dit aan te vinken bij afronding van de bestelling (zie verder). De activatiecode wordt – indien aangevraagd - per mail toegezonden en dient binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst geactiveerd te worden.

Je kan ook enkel de digitale versie onder de vorm van een smartboek aankopen voor een licentieprijs van 25 € per jaar. Klik hier.

Het digitaal materiaal wordt aangeboden via het distributieplatform mjsmart.be en blijft online beschikbaar zolang de 4e gedrukte versie te koop wordt aangeboden.

Voor meer inlichtingen contact opnemen met Marina Stoop – +32 3 385 92 78 of via marina.stoop@mjpublishing.be.

36,00 €

Wat wordt gewijzigd in de 4de druk?

Lichte aanpassingen over het hele boek. In het bijzonder:

-          Nieuwe foto’s

-          Hoofdstuk 7 – Reserveringskanalen: aangepast aan nieuwe situatie (pariteitsclausules zijn verleden tijd).

-          Hoofdstuk 14 – uitgebreid met ‘Veiligheid van personen en materialen, camerawet en GDPR’.

Auteurs:

Dit boek is tot stand gekomen dank zij een intense samenwerking tussen leerkrachten van verschillende horeca-opleidingen in Vlaanderen: Sabrina Caeckaert, Peter Goyvaerts, Eddy Hermans, Francis Loiseaux, Franky Malbrancke, Hugo Nicolay, Karin Noeyens, Annemie Remeysen, Ief Vanhonnacker, Kris Vekemans, Diederik Verpoucke, Olivier Willaert.

U kan dit boek bestellen door voorafbetaling van de verkoopprijs en de administratie/verzendkosten (België: 12,00 € – Nederland: 15 € – Andere bestemmingen op aanvraag) op rekeningnummer 733-0373263-37 / IBAN BE35 7330 3732 6337 - BICCODE KREDBEBB van mjPublishing. Vermeld steeds het ISBN-nummer van het boek of het bestelnummer alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het afgedrukte adres. BTW nummer opgeven indien factuur gewenst. Het boek wordt u binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling toegezonden.

Catégorie: 

ZAAL - GASTHEERSCHAP