Panier

Votre panier est vide.

Wat verwerk je in de keuken - 4de druk

ISBN: 

978-94-92470-249

Uitgave licht gelijmd zodat ze losbladig kan gebruikt worden (handig voor het klasseren van eigen bevindingen en nota’s). Formaat: 21 cm x 29,7 cm, 432 blz. full color.

Het smartboek is beschikbaar: deze optie is kosteloos bij aankoop van het gedrukte boek. Je dient dit aan te vinken bij afronding van de bestelling (zie verder). De activatiecode wordt – indien aangevraagd - per mail toegezonden en dient binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst geactiveerd te worden.

Je kan ook de digitale versie onder de vorm van een smartboek aankopen los van het gedrukte boek voor een licentieprijs van 25 € per jaar. Klik hier.

Het digitaal materiaal wordt aangeboden via het distributieplatform mjsmart.be en blijft online beschikbaar zolang de 4e gedrukte versie te koop wordt aangeboden.

Voor meer inlichtingen contact opnemen met Marina Stoop – +32 3 385 92 78 of via marina.stoop@mjpublishing.be.

49,00 €

Wat wordt gewijzigd in de 4de druk?

Deze titel steekt in een nieuw 'kleedje' met een opgefriste lay-out, witter papier, meer witruimte... kortom een hedendaagse "look and feel".

Aanpassingen over het hele boek. In het bijzonder:

- In Deel 1 – Voeding en gezondheid werd alles gebundeld, weliswaar in afzonderlijke hoofdstukken over:

  • Allergenen (Hoofdstuk 5).
  • Additieven (Hoofdstuk 6).
  • Contaminanten (Hoofdstuk 7).
  • Tevens werd de nieuwe voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek verwerkt in Hoofdstuk 4 – Gezond Leven en Eten.
  • Ook een extra hoofsdtuk toegevoegd over Duurzame voeding (Hoofdstuk 12).

- In Deel 2 - Productinformatie van voedingsmiddelen:

  • Hoofdstuk 3 - Verpakking en etikettering up to date gemaakt aan de Belgische warenwetgeving.

- In Deel 3: Productkennis

  • Hoofdstuk 9: De vissen: aangevuld met vistechnieken en basistechnieken van fileren van vis.
  • Hoofdstuk 10: Het vlees: aangevuld met dry aging – wet aging, extra info over soorten.
  • Hoofdstuk 11: Het wild: up to date gemaakt.
  • Hoofdstuk 13: Variaties op vlees, vis en gevogelte aangepast aan de nieuwe evolutie en nieuwe ingrediënten toegevoegd.
  • Hoofdstuk 21: Bindmiddelen: 21.9 – Transglutaminase toegevoegd.

Auteurs: 

Dit boek is tot stand gekomen dank zij een intense samenwerking tussen de leerkrachten van verschillende horeca-opleidingen in Vlaanderen. Sabrina Caeckaert, Linda Coninx, Peter Coucquyt, Jan De Vos, Luc Geeraerts, Anthony Hennebert, Eddy Hermans, Dirk Jaques, Francis Loiseaux, Jean-Pierre Malfait, Björn Matheusen, Fons Nicolay, Marc Rouckhout, Guy Van de Leur, Chris Vanmechelen.Algemene coördinatie en culinair advise: Peter Coucquyt.

U kan dit boek bestellen door voorafbetaling van de verkoopprijs en de administratie/verzendkosten (België: 12,00 € – Nederland: 15 € – Andere bestemmingen op aanvraag) op rekeningnummer 733-0373263-37 / IBAN BE35 7330 3732 6337 - BICCODE KREDBEBB van mjPublishing. Vermeld steeds het ISBN-nummer van het boek of het bestelnummer alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het afgedrukte adres. BTW nummer opgeven indien factuur gewenst. Het boek wordt u binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling toegezonden.

Catégorie: 

KEUKEN