Panier

Votre panier est vide.

ONDERNEMEN IN DE HORECA - 2de druk

ISBN: 

978-94-92470-362

INITIATIEF: HORECA FORMA & MJPUBLISHING.

REALISATIE: UITGEVERIJ MJPUBLISHING.

Uitgave afgewerkt met boorgaten, licht gelijmd in de rug. 7 modules, ingestoken in een speciaal ontworpen luxe “Ondernemen in de Horeca” ringmap.

Formaat: 21 cm x 29,7 cm, 376 blz. full color.

45,00 €

Inhoud:

Dit handboek ‘Ondernemen in de horeca – 2de druk’ geeft inzicht in de vele uitdagingen die gekoppeld zijn aan het organiseren en beheren van een horecaonderneming. Binnen het Convenant Onderwijs-Horeca hebben de sector, de hotelscholen en de scholen met de opleiding Grootkeuken de handen in elkaar geslagen om dit handboek te realiseren, waarbij inzicht in ondernemerschap wordt opgebouwd vanuit verschillende horecacontexten.

Dankzij de inbreng van verschillende leerkrachten uit verschillende scholen is de inhoud van dit werkboek maximaal afgestemd op de leerplannen en lesinhouden. Dit handboek is daarmee dè leidraad voor ondernemen in de horeca.

Tegelijkertijd willen we met dit handboek elke starter een denkkader bieden om zich goed voor te bereiden en de juiste keuzes te maken. Een starter met een sterk ondernemingsplan kan banken en investeerders wel overtuigen. Stapsgewijs komen alle elementen aan bod om een sterk ondernemingsplan te maken.

 

Leerkrachten/Docenten:

Via het leerplatform van Horeca Forma kunnen leerkrachten en docenten toegang krijgen tot ondersteunend leermateriaal, zoals oefeningen, filmmateriaal, gratis extra inhoudelijke uitdieping van horeca gerelateerd thema’s uitgewerkt door Horeca Forma.

Info: Horeca Forma – Anspachlaan 111 B4 – 1000 Brussel - T +32 2 513 64 84, F +32 2 513 66 67

hallo@horecaformavlaanderen.be – https://vlaanderen.horecaforma.be/

 

Didactische structuur: 

‘Ondernemen in de horeca – 2de druk’ omvat 7 modules. Deze modules zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar en worden allemaal gebundeld in één ringmap.

Module 1: Opstart, SWOT, profiel ondernemer, concept, vorm

Module 2: De marketinginstrumenten

Module 3: Personeel

Module 4: Kostprijsberekening

Module 5: Prijsbepaling, prijszetting en omzet

Module 6: Financieel plan

Module 7: Wetgeving – reglementeringen, Vergunningen, Verzekeringen, Aankoopproces - betalingsdocumenten

U kan dit boek bestellen door voorafbetaling van de verkoopprijs en de administratie/verzendkosten (België: 12,00 € – Nederland: 15 € – Andere bestemmingen op aanvraag) op rekeningnummer 733-0373263-37 / IBAN BE35 7330 3732 6337 - BICCODE KREDBEBB van mjPublishing. Vermeld steeds het ISBN-nummer van het boek of het bestelnummer alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het afgedrukte adres. BTW nummer opgeven indien factuur gewenst. Het boek wordt u binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling toegezonden.

Catégorie: 

KEUKEN
ONDERNEMERSSCHAP
VOLWASSEN-AVONDONDERWIJS
ZAAL - GASTHEERSCHAP