Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Inleiding

Uitgeverij mjPublishing wil met haar handboeken een antwoord geven op de eisen van de leerplannen. 

Bij de realisatie van de handboeken werd er steeds voldoende creativiteit gelaten voor de docent. Het is zeker niet de bedoeling met de handboeken ex cathedra te gaan lesgeven. Vandaar dat bv. de losbladigheid van de boeken toelaat aan de docent eigen klemtonen te leggen bv. door eigen voorbeelden, recepten enz. 

Nochtans is het voor de student didactisch noodzakelijk om over een goed gestructureerd en geïllustreerd handboek te beschikken waar hij steeds kan naar teruggrijpen en waar hij al de geziene leerstof kan terugvinden. 

De handboeken zijn het resultaat van intensief intellectueel werk van auteur en uitgever. Daarenboven heeft de praktische realisatie van de handboeken veel geld gekost. We vragen dan ook respect voor dit werk en willen dan ook wijzen dat onwettig kopiëren op welke wijze dan ook strafrechterlijk is verboden. Enkel dan kan de uitgeverij haar taak blijven vervullen.

 

De auteurs en uitgever