Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Wat?

mjPublishing biedt ook digitaal leermateriaal aan bij enkele van haar titels. Dit kan inhouden:

  • Digitale oefeningen en/of
  • Digitale verrijkte versie van het handboek of “Smartboek

In het overzicht van onze educatieve uitgaven staat bij de titel vermeld of er al dan niet digitale oefeningen en/of een “Smartboek” voorhanden is. 

Het digitaal oefenmateriaal en het smartboek worden tijdelijk kosteloos aangeboden enkel bij aankoop van het gedrukte boek en de twee opties dienen bij het afsluiten van de bestelling uitdrukkelijk aangevinkt te worden. Na ontvangst van de betaling van het boek, krijgt u per mail een activeringscode die gedurende een bepaalde periode wordt opengesteld en zolang het gedrukte handboek te koop wordt aangeboden. Eenmaal uit voorraad of bij verschijning van een nieuwe druk van dezelfde titel wordt de online versie van de vorige druk offline gezet en dient u de nieuwe druk aan te kopen om wederom gebruik te kunnen maken van het smartboek en/of oefenmateriaal.

Het “Smartboek” of de digitale versie van het handboek wordt ook apart aangeboden aan een licentieprijs van € 25 (inclusief 6% BTW) per jaar.

U kan elk “Smartboek” bestellen los van het handboek. De licentieprijs dient jaarlijks betaald te worden. Na ontvangst van de betaling van het smartboek ontvangt u via mail een activeringscode die u binnen een termijn van 30 dagen dient te activeren en die 365 dagen actief staat nadat u de code zelf hebt geactiveerd. Wenst u de jaarlicentie te verlengen, dan dient u zelf hiervoor met ons contact op te nemen. Er volgt geen automatische verlenging, noch facturatie en dit om misverstanden te vermijden.

Onze online smartboeken ondersteunen de gedrukte versie en blijven ook niet ten allen tijde beschikbaar. Eenmaal een bepaalde titel uit voorraad is, wordt ook de online versie offline gezet.

Zowel de digitale oefeningen als het “Smartboek” worden ter beschikking gesteld via het auteursrechtelijk beschermd distributieplatform mjsmart.be. Bij een eerste activatie dient u eerst een account aan te maken met uw emailadres en wachtwoord om vervolgens uw digitale oefeningen en/of het “Smartboek” te kunnen activeren. Een handleiding voor registratie en activatie van uw digitaal materiaal kan u opvragen via info@mjsmart.be. Via onze website www.mjpublishing.be kan u ook rechtstreeks doorklikken naar mjsmart.be. U dient zich wel aan te melden of te registreren.

Welke mogelijkheden heb je met een smartboek?

Een digitale versie van het handboek – Smartboek - biedt meer mogelijkheden voor klassikaal gebruik:

  • De foto’s, documenten, kaarten of schema’s in het boek kunnen uitvergroot worden als u hierop dubbelklikt.
  • De linken naar websites zijn geactiveerd zodat u eventueel meteen naar de website kan gaan. Uiteraard mits u on-line bent.
  • Als er filmmateriaal ter beschikking is, werd dit gekoppeld aan het Smartboek en staat bij de tekst het icoontje van een camera. Hiermee kan u rechtstreeks naar het filmpje doorklikken.
  • Vanuit het Smartboek kan u ook rechtstreeks naar de digitale oefeningen, als deze oefeningen ter beschikking zijn. Indien bij aanvang van een hoofdstuk rechts bovenaan het woordje ‘OEFENINGEN’ staat, kan u hierop doorklikken en komt u op het beginscherm terecht van de oefeningen.
  • U kan zelf aanvullingen en opmerkingen toevoegen, filmpjes koppelen of foto’s en documenten linken aan bladzijden uit het digitale boek zodat u klassikaal hiermee aan de slag kan gaan. Deze eigen aanvullingen worden enkel gekoppeld aan uw account en bij hernieuwing van uw jaarlicentie opnieuw gesynchroniseerd met het basisboek.