Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Aansprakelijkheid

mjPublishing en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.mjpublishing.be en verwante informatiediensten.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
mjpublishing en haar informatiebronnen hebben uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, maar kunnen in geen geval de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid garanderen.
Het is mogelijk dat www.mjpublishing.be of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en mjpublishing is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Behoudens strikt persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden mag de informatie vermeld op deze site in geen geval aangewend worden. De informatie mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk verspreid zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van mjpublishing en haar informatieverstrekkers.
In het geval toestemming wordt verleend, moet steeds de bron worden vermeld.