Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

HANDBOEKEN MJPUBLISHING EN LEERPLANDOELSTELLINGEN

De uitgeverij heeft gekozen om handboeken te maken voor de tweede en derde graad tezamen. Daardoor worden de boeken goedkoper. Immers de aankoop van een  handboek geldt voor 4 jaar en tegelijk behoudt de student het overzicht van het geheel.

Bij de keuze van een handboekenreeks is het belangrijkste criterium: worden de leerplandoelstellingen bereikt door het gebruik van deze handboeken?

Aan de hand van “leeswijzers” maken we duidelijk dat de handboeken van mjPublishing in sterke mate de doelstellingen dekken van de leerplannen GO!, OVSG, PO en VVKSO voor het hotelonderwijs (de richtingen ‘Hotel tso’ en ‘Restaurant en keuken bso’). Om die reden worden de handboeken regelmatig herwerkt en aangepast om lacunes uit de vorige edities weg te werken. Van onze belangrijkste handboeken zijn we nu al aan een derde druk toe.

Daartoe zijn twee invalshoeken opgesteld als leeswijzer:

Voor elk leerplan is een overzicht opgemaakt, waar de realisatie van de doelstellingen terug te vinden zijn in de handboeken van mjPublishing. Voor de gemakkelijkheid volgen we de structuur van het originele leerplan zoals door de docent gekend.

Per handboek is er een overzicht welke leerplandoelstellingen overeenstemmen met welke onderdelen van de handboeken.

Omdat de handboeken opgesteld zijn voor de tweede én de derde graad, is het dus evident dat voor de tweede graad een selectie uit de handboeken zal moeten gehaald worden. Pas in de derde graad realiseert men de totaliteit.

Als er voor bepaalde doelstellingen geen verwijzing is naar de handboeken, heeft dat vooral te maken met trendgevoelige invullingen (bv. bordschikkingen) of met de eigen organisatie van hotelscholen, die we in hun diversiteit willen respecteren.

We hopen u hiermee een belangrijke handreiking te bezorgen om overzicht te krijgen in het opleiden van jongeren in deze bijzondere branche, die horeca is.

 

De auteurs en uitgever